Sedekah Adalah Penawar dan Penyembuh.

Bentenglah harta-harta kalian dengan zakat dan ubatilah pesakit-pesakit kalian dengan sedekah – Hadis Riwayat Al-Tabrani.

Segala wakaf dan sedekah Tuan-tuan dan Puan-puan amatlah kami hargai:

https://www.tahfizalansar.com
https://www.tahfizalansar.com
https://www.tahfizalansar.com


Scroll to Top