Maklumat Pendaftaran & Bayaran

BAYARAN PENDAFTARAN RM570.00 (TAHUN PERTAMA SAHAJA - PELAJAR BARU)

1. Yuran Pendaftaran Pelajar Baru
2. Yuran Penginapan (Asrama) & Kebajikan Pelajar
3. Yuran Kokurikulum Pelajar (termasuk baju koperat & t-shirt sekolah)
4. Yuran Pelbagai :

  • Bayaran Fail Pelajar Dan Kad Matrik Pelajar
  • Pembelian Kitab, Buku Tulis & Buku Latihan
  • Kertas Ujian, Fotostat , Kad Ujian , Alatulis & Lencana

BAYARAN UNTUK TAHUN KEDUA DAN SETERUSNYA RM 250.00

1 Yuran Penginapan (Asrama) & Kebajikan Pelajar
2. Yuran Kokurikulum Pelajar
3. Yuran Pelbagai :

  •  Pembelian Buku Tulis, Buku Latihan
  • Kertas Ujian, Fotostat , Kad Ujian , Alatulis & Lencana

Scroll to Top