BAYARAN PENDAFTARAN RM570.00 (TAHUN PERTAMA SAHAJA – PELAJAR BARU)

1. Yuran Pendaftaran Pelajar Baru
2. Yuran Penginapan (Asrama) & Kebajikan Pelajar
3. Yuran Kokurikulum Pelajar (termasuk baju koperat & t-shirt sekolah)
4. Yuran Pelbagai :

  • Bayaran Fail Pelajar Dan Kad Matrik Pelajar
  • Pembelian Kitab, Buku Tulis & Buku Latihan
  • Kertas Ujian, Fotostat , Kad Ujian , Alatulis & Lencana

BAYARAN UNTUK TAHUN KEDUA DAN SETERUSNYA. RM 250.00

1 Yuran Penginapan (Asrama) & Kebajikan Pelajar
2. Yuran Kokurikulum Pelajar
3. Yuran Pelbagai :

  • Pembelian Buku Tulis, Buku Latihan
  • Kertas Ujian, Fotostat , Kad Ujian , Alatulis & Lencana
BAYARAN YURAN BULANAN RM400.00 (SETIAP PELAJAR)
NOPERKARARM
1Yuran pembelajaran230.00
2Bayaran asas asrama100.00
3Makan dan minum pelajar200.00
4Keselamatan, keceriaan dan kebersihan30.00
JUMLAH560.00
SUMBANGAN UNTUK TABUNG PELAJAR160.00
JUMLAH YURAN YANG PERLU DIJELASKAN400.00
UNTUK PERHATIAN : JUMLAH BAYARAN YANG PERLU DIJELASKAN
BAYARAN PELAJAR TAHUN PERTAMA (PELAJAR BARU)RM 970.00
BAYARAN UNTUK PELAJAR TAHUN KEDUA DAN SETERUSNYARM 650.00
YURAN BERMULA BULAN KEDUARM 400.00

Scroll to Top